ช่อง
SPSaypan
ผู้ติดตาม
139,000 คน
จำนวนวีดีโอ
178 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
12,657,456 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
71,109 ครั้ง
ช่อง : SPSaypan
ผู้ติดตาม : 139,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 178 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 12,657,456 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 71,109 ครั้ง
"ป่านศรี .. ชะนีมีของ" เมาท์มอยของถูกและดี ความรู้ คู่ความงาม ความงามมาพร้อมกับการคิดบวก งานเขียน ... ทัศนคติการใช้ชีวิต และ ความรัก
ตัวอย่าง VDO ของช่อง SPSaypan