ช่อง
SPSaypan
ผู้ติดตาม
141,000 คน
จำนวนวีดีโอ
196 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
13,228,686 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
67,493 ครั้ง
ช่อง : SPSaypan
ผู้ติดตาม : 141,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 196 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 13,228,686 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 67,493 ครั้ง
"ป่านศรี .. ชะนีมีของ" เมาท์มอยของถูกและดี ความรู้ คู่ความงาม ความงามมาพร้อมกับการคิดบวก งานเขียน ... ทัศนคติการใช้ชีวิต และ ความรัก
ตัวอย่าง VDO ของช่อง SPSaypan