ช่อง
NOBLUK
ผู้ติดตาม
1,150,000 คน
จำนวนวีดีโอ
821 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
186,574,173 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
227,252 ครั้ง
ช่อง : NOBLUK
ผู้ติดตาม : 1,150,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 821 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 186,574,173 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 227,252 ครั้ง
Hi everyone , welcome to my chanel hope you enjoy! ?
ตัวอย่าง VDO ของช่อง NOBLUK