ช่อง
NOBLUK
ผู้ติดตาม
1,150,000 คน
จำนวนวีดีโอ
780 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
184,360,552 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
236,360 ครั้ง
ช่อง : NOBLUK
ผู้ติดตาม : 1,150,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 780 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 184,360,552 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 236,360 ครั้ง
Hi everyone , welcome to my chanel hope you enjoy! ?
ตัวอย่าง VDO ของช่อง NOBLUK