ช่อง
NOBLUK
ผู้ติดตาม
1,000,000 คน
จำนวนวีดีโอ
586 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
144,232,230 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
246,130 ครั้ง
ช่อง : NOBLUK
ผู้ติดตาม : 1,000,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 586 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 144,232,230 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 246,130 ครั้ง
Hi everyone , welcome to my chanel hope you enjoy! ?
ตัวอย่าง VDO ของช่อง NOBLUK