ช่อง
NOBLUK
ผู้ติดตาม
1,070,000 คน
จำนวนวีดีโอ
662 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
161,897,048 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
244,557 ครั้ง
ช่อง : NOBLUK
ผู้ติดตาม : 1,070,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 662 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 161,897,048 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 244,557 ครั้ง
Hi everyone , welcome to my chanel hope you enjoy! ?
ตัวอย่าง VDO ของช่อง NOBLUK