ช่อง
Florence room beauty
ผู้ติดตาม
147,000 คน
จำนวนวีดีโอ
391 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
15,711,597 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
40,183 ครั้ง
ช่อง : Florence room beauty
ผู้ติดตาม : 147,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 391 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 15,711,597 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 40,183 ครั้ง
beauty and lifestyle lover
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Florence room beauty