ช่อง
feonalita
ผู้ติดตาม
141,000 คน
จำนวนวีดีโอ
560 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
17,791,118 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
31,770 ครั้ง
ช่อง : feonalita
ผู้ติดตาม : 141,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 560 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 17,791,118 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 31,770 ครั้ง
Google " Feonalita " for more!!!!!
ตัวอย่าง VDO ของช่อง feonalita