ช่อง
feonalita
ผู้ติดตาม
133,000 คน
จำนวนวีดีโอ
524 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
16,063,842 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
30,656 ครั้ง
ช่อง : feonalita
ผู้ติดตาม : 133,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 524 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 16,063,842 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 30,656 ครั้ง
Google " Feonalita " for more!!!!!
ตัวอย่าง VDO ของช่อง feonalita