ช่อง
Nurseryus S.
ผู้ติดตาม
168,000 คน
จำนวนวีดีโอ
329 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
18,087,597 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
54,977 ครั้ง
ช่อง : Nurseryus S.
ผู้ติดตาม : 168,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 329 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 18,087,597 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 54,977 ครั้ง
beauty & lifestyle
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Nurseryus S.