ช่อง
Nurseryus S.
ผู้ติดตาม
161,000 คน
จำนวนวีดีโอ
290 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
16,288,442 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
56,167 ครั้ง
ช่อง : Nurseryus S.
ผู้ติดตาม : 161,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 290 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 16,288,442 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 56,167 ครั้ง
beauty & lifestyle
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Nurseryus S.