ช่อง
Nurseryus S.
ผู้ติดตาม
167,000 คน
จำนวนวีดีโอ
322 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
17,783,280 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
55,228 ครั้ง
ช่อง : Nurseryus S.
ผู้ติดตาม : 167,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 322 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 17,783,280 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 55,228 ครั้ง
beauty & lifestyle
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Nurseryus S.