ช่อง
Me.Melissa
ผู้ติดตาม
111,000 คน
จำนวนวีดีโอ
208 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
13,454,630 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
64,686 ครั้ง
ช่อง : Me.Melissa
ผู้ติดตาม : 111,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 208 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 13,454,630 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 64,686 ครั้ง
"Me.Melissa" Beauty & Lifestyle
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Me.Melissa