ช่อง
Me.Melissa
ผู้ติดตาม
115,000 คน
จำนวนวีดีโอ
213 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
13,988,255 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
65,673 ครั้ง
ช่อง : Me.Melissa
ผู้ติดตาม : 115,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 213 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 13,988,255 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 65,673 ครั้ง
"Me.Melissa" Beauty & Lifestyle
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Me.Melissa