ช่อง
mintchyy
ผู้ติดตาม
1,110,000 คน
จำนวนวีดีโอ
478 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
113,601,681 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
237,660 ครั้ง
ช่อง : mintchyy
ผู้ติดตาม : 1,110,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 478 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 113,601,681 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 237,660 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง mintchyy