ช่อง
mintchyy
ผู้ติดตาม
1,160,000 คน
จำนวนวีดีโอ
538 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
125,947,251 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
234,103 ครั้ง
ช่อง : mintchyy
ผู้ติดตาม : 1,160,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 538 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 125,947,251 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 234,103 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง mintchyy