ช่อง
mintchyy
ผู้ติดตาม
1,190,000 คน
จำนวนวีดีโอ
196 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
37,886,324 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
193,298 ครั้ง
ช่อง : mintchyy
ผู้ติดตาม : 1,190,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 196 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 37,886,324 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 193,298 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง mintchyy