ช่อง
Gamgy channel
ผู้ติดตาม
1,090,000 คน
จำนวนวีดีโอ
545 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
148,799,470 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
273,027 ครั้ง
ช่อง : Gamgy channel
ผู้ติดตาม : 1,090,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 545 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 148,799,470 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 273,027 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Gamgy channel