ช่อง
Gamgy channel
ผู้ติดตาม
1,140,000 คน
จำนวนวีดีโอ
625 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
168,905,858 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
270,249 ครั้ง
ช่อง : Gamgy channel
ผู้ติดตาม : 1,140,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 625 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 168,905,858 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 270,249 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Gamgy channel