ช่อง
Gamgy channel
ผู้ติดตาม
1,160,000 คน
จำนวนวีดีโอ
630 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
172,432,584 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
273,703 ครั้ง
ช่อง : Gamgy channel
ผู้ติดตาม : 1,160,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 630 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 172,432,584 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 273,703 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Gamgy channel