ช่อง
Wonderpeach
ผู้ติดตาม
516,000 คน
จำนวนวีดีโอ
971 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
74,816,121 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
77,051 ครั้ง
ช่อง : Wonderpeach
ผู้ติดตาม : 516,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 971 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 74,816,121 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 77,051 ครั้ง
Hi! I'm Peach from Thailand. I'm a beauty creator and makeup lover. I do review, makeup tutorial and some lifestyle video.
I hope you like my video. Send me some love in the comment box.

business contact : misswonderp@gmail.com

Facebook fanpage , Instagram and Twitter : WONDERPEACH
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Wonderpeach