ช่อง
ลูกอีสาน เล่นกินเที่ยว
ผู้ติดตาม
664,000 คน
จำนวนวีดีโอ
6,009 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
382,852,186 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
63,713 ครั้ง
ช่อง : ลูกอีสาน เล่นกินเที่ยว
ผู้ติดตาม : 664,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 6,009 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 382,852,186 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 63,713 ครั้ง
นำเสนออาหารอีสาน ดูวิถีชีวิตการอยู่การกิน นำเสนอเมนูอาหารแบบดังเดิมบ้านๆหรือสมัยใหม่ เที่ยวดูวัฒนธรรม ธรรมชาติ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ลูกอีสาน เล่นกินเที่ยว