ช่อง
ลูกอีสาน เล่นกินเที่ยว
ผู้ติดตาม
603,000 คน
จำนวนวีดีโอ
5,274 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
340,320,467 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
64,528 ครั้ง
ช่อง : ลูกอีสาน เล่นกินเที่ยว
ผู้ติดตาม : 603,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 5,274 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 340,320,467 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 64,528 ครั้ง
นำเสนออาหารอีสาน ดูวิถีชีวิตการอยู่การกิน นำเสนอเมนูอาหารแบบดังเดิมบ้านๆหรือสมัยใหม่ เที่ยวดูวัฒนธรรม ธรรมชาติ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ลูกอีสาน เล่นกินเที่ยว