ช่อง
ลูกอีสาน เล่นกินเที่ยว
ผู้ติดตาม
653,000 คน
จำนวนวีดีโอ
5,898 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
375,427,552 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
63,653 ครั้ง
ช่อง : ลูกอีสาน เล่นกินเที่ยว
ผู้ติดตาม : 653,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 5,898 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 375,427,552 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 63,653 ครั้ง
นำเสนออาหารอีสาน ดูวิถีชีวิตการอยู่การกิน นำเสนอเมนูอาหารแบบดังเดิมบ้านๆหรือสมัยใหม่ เที่ยวดูวัฒนธรรม ธรรมชาติ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ลูกอีสาน เล่นกินเที่ยว