ช่อง
ลูกอีสาน เล่นกินเที่ยว
ผู้ติดตาม
744,000 คน
จำนวนวีดีโอ
7,151 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
432,815,920 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
60,525 ครั้ง
ช่อง : ลูกอีสาน เล่นกินเที่ยว
ผู้ติดตาม : 744,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 7,151 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 432,815,920 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 60,525 ครั้ง
นำเสนออาหารอีสาน ดูวิถีชีวิตการอยู่การกิน นำเสนอเมนูอาหารแบบดังเดิมบ้านๆหรือสมัยใหม่ เที่ยวดูวัฒนธรรม ธรรมชาติ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ลูกอีสาน เล่นกินเที่ยว
สามเสียว
1059 days ago