ช่อง
ลูกอีสาน เล่นกินเที่ยว
ผู้ติดตาม
735,000 คน
จำนวนวีดีโอ
6,850 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
425,699,277 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
62,146 ครั้ง
ช่อง : ลูกอีสาน เล่นกินเที่ยว
ผู้ติดตาม : 735,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 6,850 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 425,699,277 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 62,146 ครั้ง
นำเสนออาหารอีสาน ดูวิถีชีวิตการอยู่การกิน นำเสนอเมนูอาหารแบบดังเดิมบ้านๆหรือสมัยใหม่ เที่ยวดูวัฒนธรรม ธรรมชาติ
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ลูกอีสาน เล่นกินเที่ยว