ช่อง
MrHotsia
ผู้ติดตาม
716,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,444 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
294,587,985 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
120,535 ครั้ง
ช่อง : MrHotsia
ผู้ติดตาม : 716,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,444 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 294,587,985 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 120,535 ครั้ง
ช่องใหม่ครับ https://www.youtube.com/mrhotsiaAEC

ผมจะเดินทางเที่ยวสะใจ สำรวจวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ AEC และเอเซีย หากยังเดินทางไหวก็คงเดินทางต่อไป Mr.Hotsia เที่ยวสะใจ

mr.hotsia travel all province in AEC for Thailand, Laos, Vietnam, Cambodia, Myanmar, Indonesiaand, Malaysia, Philippine, Brunei,Singapore and all country ASIA my website is : http://www.hotsia.com


ช่องใหม่ครับ https://www.youtube.com/mrhotsiaAEC
ตัวอย่าง VDO ของช่อง MrHotsia