ช่อง
I Roam Alone
ผู้ติดตาม
2,240,000 คน
จำนวนวีดีโอ
297 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
279,453,854 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
940,922 ครั้ง
ช่อง : I Roam Alone
ผู้ติดตาม : 2,240,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 297 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 279,453,854 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 940,922 ครั้ง
สำหรับทุกคนที่รักการเดินทาง รักการเรียนรู้ และแสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับโลกใบนี้ :)
For those who love traveling.
ตัวอย่าง VDO ของช่อง I Roam Alone