ช่อง
I Roam Alone
ผู้ติดตาม
3,200,000 คน
จำนวนวีดีโอ
382 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
439,504,501 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,150,535 ครั้ง
ช่อง : I Roam Alone
ผู้ติดตาม : 3,200,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 382 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 439,504,501 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,150,535 ครั้ง
สำหรับทุกคนที่รักการเดินทาง รักการเรียนรู้ และแสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับโลกใบนี้ :)
For those who love traveling.
ตัวอย่าง VDO ของช่อง I Roam Alone