ช่อง
I Roam Alone
ผู้ติดตาม
3,350,000 คน
จำนวนวีดีโอ
407 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
473,846,144 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,164,241 ครั้ง
ช่อง : I Roam Alone
ผู้ติดตาม : 3,350,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 407 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 473,846,144 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,164,241 ครั้ง
สำหรับทุกคนที่รักการเดินทาง รักการเรียนรู้ และแสวงหาความเข้าใจเกี่ยวกับโลกใบนี้ :)
For those who love traveling.
ตัวอย่าง VDO ของช่อง I Roam Alone