ช่อง
Archita Station
ผู้ติดตาม
1,310,000 คน
จำนวนวีดีโอ
514 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
162,376,862 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
315,908 ครั้ง
ช่อง : Archita Station
ผู้ติดตาม : 1,310,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 514 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 162,376,862 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 315,908 ครั้ง
Ig @architasiri
www.architasiri.com
Facebook: Archita Station
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Archita Station