ช่อง
Archita Station
ผู้ติดตาม
1,330,000 คน
จำนวนวีดีโอ
562 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
169,464,512 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
301,538 ครั้ง
ช่อง : Archita Station
ผู้ติดตาม : 1,330,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 562 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 169,464,512 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 301,538 ครั้ง
Ig @architasiri
www.architasiri.com
Facebook: Archita Station
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Archita Station