ช่อง
Archita Station
ผู้ติดตาม
1,410,000 คน
จำนวนวีดีโอ
902 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
213,968,371 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
237,215 ครั้ง
ช่อง : Archita Station
ผู้ติดตาม : 1,410,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 902 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 213,968,371 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 237,215 ครั้ง
Ig @architasiri
www.architasiri.com
Facebook: Archita Station
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Archita Station