ช่อง
Archita Station
ผู้ติดตาม
1,390,000 คน
จำนวนวีดีโอ
738 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
197,127,585 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
267,111 ครั้ง
ช่อง : Archita Station
ผู้ติดตาม : 1,390,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 738 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 197,127,585 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 267,111 ครั้ง
Ig @architasiri
www.architasiri.com
Facebook: Archita Station
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Archita Station