ช่อง
เจ้าป่าเข้าเมือง
ผู้ติดตาม
438,000 คน
จำนวนวีดีโอ
74 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
27,563,388 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
372,478 ครั้ง
ช่อง : เจ้าป่าเข้าเมือง
ผู้ติดตาม : 438,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 74 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 27,563,388 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 372,478 ครั้ง
รายการที่จะพาพี่ติ๊ก (เจ้าป่า) ไปทำภารกิจในเมือง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง เจ้าป่าเข้าเมือง