ช่อง
เจ้าป่าเข้าเมือง
ผู้ติดตาม
501,000 คน
จำนวนวีดีโอ
97 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
35,506,187 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
366,043 ครั้ง
ช่อง : เจ้าป่าเข้าเมือง
ผู้ติดตาม : 501,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 97 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 35,506,187 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 366,043 ครั้ง
รายการที่จะพาพี่ติ๊ก (เจ้าป่า) ไปทำภารกิจในเมือง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง เจ้าป่าเข้าเมือง