ช่อง
เจ้าป่าเข้าเมือง
ผู้ติดตาม
496,000 คน
จำนวนวีดีโอ
94 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
33,760,369 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
359,153 ครั้ง
ช่อง : เจ้าป่าเข้าเมือง
ผู้ติดตาม : 496,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 94 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 33,760,369 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 359,153 ครั้ง
รายการที่จะพาพี่ติ๊ก (เจ้าป่า) ไปทำภารกิจในเมือง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง เจ้าป่าเข้าเมือง