ช่อง
zommarie
ผู้ติดตาม
3,240,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,014 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
479,354,854 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
472,737 ครั้ง
ช่อง : zommarie
ผู้ติดตาม : 3,240,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,014 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 479,354,854 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 472,737 ครั้ง
Hi~ My name is Zom Marie
ตัวอย่าง VDO ของช่อง zommarie