ช่อง
zommarie
ผู้ติดตาม
3,100,000 คน
จำนวนวีดีโอ
891 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
442,969,766 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
497,160 ครั้ง
ช่อง : zommarie
ผู้ติดตาม : 3,100,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 891 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 442,969,766 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 497,160 ครั้ง
Hi~ My name is Zom Marie
ตัวอย่าง VDO ของช่อง zommarie