ช่อง
Mindset TV
ผู้ติดตาม
2,470,000 คน
จำนวนวีดีโอ
832 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
635,334,686 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
763,623 ครั้ง
ช่อง : Mindset TV
ผู้ติดตาม : 2,470,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 832 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 635,334,686 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 763,623 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Mindset TV