ช่อง
Mindset TV
ผู้ติดตาม
2,680,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,082 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
757,039,496 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
699,667 ครั้ง
ช่อง : Mindset TV
ผู้ติดตาม : 2,680,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,082 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 757,039,496 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 699,667 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Mindset TV
HBD MARGIE
288 days ago
May 11, 2022
391 days ago