ช่อง
Mindset TV
ผู้ติดตาม
2,710,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,165 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
777,921,600 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
667,744 ครั้ง
ช่อง : Mindset TV
ผู้ติดตาม : 2,710,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,165 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 777,921,600 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 667,744 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Mindset TV
RIP Somkid
122 days ago
HBD MARGIE
467 days ago
May 11, 2022
571 days ago