ช่อง
Mindset TV
ผู้ติดตาม
2,480,000 คน
จำนวนวีดีโอ
860 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
646,057,638 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
751,230 ครั้ง
ช่อง : Mindset TV
ผู้ติดตาม : 2,480,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 860 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 646,057,638 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 751,230 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Mindset TV