ช่อง
Mindset TV
ผู้ติดตาม
2,240,000 คน
จำนวนวีดีโอ
692 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
538,148,239 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
777,671 ครั้ง
ช่อง : Mindset TV
ผู้ติดตาม : 2,240,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 692 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 538,148,239 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 777,671 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Mindset TV