ช่อง
Jannine Weigel
ผู้ติดตาม
4,050,000 คน
จำนวนวีดีโอ
538 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
762,041,774 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,416,435 ครั้ง
ช่อง : Jannine Weigel
ผู้ติดตาม : 4,050,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 538 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 762,041,774 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,416,435 ครั้ง
Jannine Weigel was born on the 30th July 2000 in Steinfurt, Germany
From mid 2010 until recently she lives primarily in Thailand. Her stay in Thailand has influenced her life manifold and was an important factor on her way to fame. She developed to be a singer, songwriter and actress.
Jannine is a "RedRecords" artist.
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Jannine Weigel
Surface Original Ten
346 days ago
The Making Of 'Passcode'
1116 days ago