ช่อง
Dek Jew Chill Out
ผู้ติดตาม
5,070,000 คน
จำนวนวีดีโอ
5,138 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
4,326,714,074 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
842,101 ครั้ง
ช่อง : Dek Jew Chill Out
ผู้ติดตาม : 5,070,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 5,138 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 4,326,714,074 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 842,101 ครั้ง
เรื่องราวชีวิตสนุกๆ ของเด็กจิ๋ว หรือน้องพริม ไม่ว่าจะเป็น กิน เที่ยว เล่น ไปโรงเรียน ไปตลาด ไปโรงพยาบาล ทุกๆเรื่องเลยค่ะ...
Story of Dek Jew or N'Prim's life about eating, traveling, playing, going to school, shopping, etc.
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Dek Jew Chill Out
ผีอำ
163 days ago