ช่อง
Rapper Tery [Official]
ผู้ติดตาม
3,020,000 คน
จำนวนวีดีโอ
120 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,404,859,086 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
11,707,159 ครั้ง
ช่อง : Rapper Tery [Official]
ผู้ติดตาม : 3,020,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 120 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,404,859,086 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 11,707,159 ครั้ง
facebook https://www.facebook.com/rapper.tery
instagram https://www.instagram.com/nattapong_homtien/
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Rapper Tery [Official]
30 - Rapper Tery
393 days ago