ช่อง
Rapper Tery [Official]
ผู้ติดตาม
3,280,000 คน
จำนวนวีดีโอ
142 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,595,249,409 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
11,234,151 ครั้ง
ช่อง : Rapper Tery [Official]
ผู้ติดตาม : 3,280,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 142 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,595,249,409 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 11,234,151 ครั้ง
facebook https://www.facebook.com/rapper.tery
instagram https://www.instagram.com/nattapong_homtien/
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Rapper Tery [Official]
30 - Rapper Tery
1121 days ago