ช่อง
PJY` Gamer
ผู้ติดตาม
2,770,000 คน
จำนวนวีดีโอ
934 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
499,681,459 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
534,991 ครั้ง
ช่อง : PJY` Gamer
ผู้ติดตาม : 2,770,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 934 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 499,681,459 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 534,991 ครั้ง
ขอให้ทุกคนมีความสุขในชาแนลของผมนะ :)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง PJY` Gamer