ช่อง
PJY` Gamer
ผู้ติดตาม
2,830,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,211 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
546,003,242 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
450,870 ครั้ง
ช่อง : PJY` Gamer
ผู้ติดตาม : 2,830,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,211 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 546,003,242 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 450,870 ครั้ง
ขอให้ทุกคนมีความสุขในชาแนลของผมนะ :)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง PJY` Gamer