ช่อง
PJY` Gamer
ผู้ติดตาม
2,830,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,307 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
556,116,676 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
425,491 ครั้ง
ช่อง : PJY` Gamer
ผู้ติดตาม : 2,830,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,307 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 556,116,676 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 425,491 ครั้ง
ขอให้ทุกคนมีความสุขในชาแนลของผมนะ :)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง PJY` Gamer
Shall Kaine ?
55 days ago