ช่อง
PJY` Gamer
ผู้ติดตาม
2,810,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,027 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
520,703,958 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
507,015 ครั้ง
ช่อง : PJY` Gamer
ผู้ติดตาม : 2,810,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,027 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 520,703,958 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 507,015 ครั้ง
ขอให้ทุกคนมีความสุขในชาแนลของผมนะ :)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง PJY` Gamer