ช่อง
PJY` Gamer
ผู้ติดตาม
2,760,000 คน
จำนวนวีดีโอ
904 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
491,357,482 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
543,537 ครั้ง
ช่อง : PJY` Gamer
ผู้ติดตาม : 2,760,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 904 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 491,357,482 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 543,537 ครั้ง
ขอให้ทุกคนมีความสุขในชาแนลของผมนะ :)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง PJY` Gamer