ช่อง
NEWXLIVE
ผู้ติดตาม
2,610,000 คน
จำนวนวีดีโอ
220 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
217,333,281 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
987,879 ครั้ง
ช่อง : NEWXLIVE
ผู้ติดตาม : 2,610,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 220 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 217,333,281 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 987,879 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง NEWXLIVE