ช่อง
NEWXLIVE
ผู้ติดตาม
2,610,000 คน
จำนวนวีดีโอ
219 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
215,288,491 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
983,052 ครั้ง
ช่อง : NEWXLIVE
ผู้ติดตาม : 2,610,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 219 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 215,288,491 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 983,052 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง NEWXLIVE