ช่อง
NEWXLIVE
ผู้ติดตาม
2,620,000 คน
จำนวนวีดีโอ
222 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
218,481,348 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
984,150 ครั้ง
ช่อง : NEWXLIVE
ผู้ติดตาม : 2,620,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 222 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 218,481,348 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 984,150 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง NEWXLIVE