ช่อง
SunnyHellGate
ผู้ติดตาม
2,530,000 คน
จำนวนวีดีโอ
190 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
75,855,408 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
399,239 ครั้ง
ช่อง : SunnyHellGate
ผู้ติดตาม : 2,530,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 190 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 75,855,408 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 399,239 ครั้ง
คลิปฝรั่ง คลิปนอกกระแส และอื่นๆ

พวกเราจะนำเสนอให้พวกท่านดูเอง!!!

ในฉบับ ภาษาไทย !!!!! \*0*/

(This Channal have bring some clip for make a Thai Dub for Thai people)

****************************
ตัวอย่าง VDO ของช่อง SunnyHellGate
" ข อ ดู ด "
731 days ago
" กัปซัน "
784 days ago
ซันนิก
1122 days ago
ตาแข็ง
1157 days ago