ช่อง
World of Legend โลกแห่งตํานาน
ผู้ติดตาม
2,980,000 คน
จำนวนวีดีโอ
270 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
635,521,173 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
2,353,782 ครั้ง
ช่อง : World of Legend โลกแห่งตํานาน
ผู้ติดตาม : 2,980,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 270 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 635,521,173 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 2,353,782 ครั้ง
มาพบกับคลิปสนุกๆ บอกเล่าเรื่องราวของตำนาน เรื่องเล่า ที่เล่าสืบต่อกันมาแต่โบราณ ผ่านการ์ตูนซิมส์แสนสนุก เรียบเรียงโดยพี่ใหม่ ^^
ตัวอย่าง VDO ของช่อง World of Legend โลกแห่งตํานาน
Dinosaur Dilophosaurus
251 days ago