ช่อง
World of Legend โลกแห่งตํานาน
ผู้ติดตาม
3,100,000 คน
จำนวนวีดีโอ
294 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
671,798,030 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
2,285,027 ครั้ง
ช่อง : World of Legend โลกแห่งตํานาน
ผู้ติดตาม : 3,100,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 294 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 671,798,030 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 2,285,027 ครั้ง
มาพบกับคลิปสนุกๆ บอกเล่าเรื่องราวของตำนาน เรื่องเล่า ที่เล่าสืบต่อกันมาแต่โบราณ ผ่านการ์ตูนซิมส์แสนสนุก เรียบเรียงโดยพี่ใหม่ ^^
ตัวอย่าง VDO ของช่อง World of Legend โลกแห่งตํานาน
Dinosaur Dilophosaurus
805 days ago