ช่อง
World of Legend โลกแห่งตํานาน
ผู้ติดตาม
2,890,000 คน
จำนวนวีดีโอ
263 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
612,807,751 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
2,330,067 ครั้ง
ช่อง : World of Legend โลกแห่งตํานาน
ผู้ติดตาม : 2,890,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 263 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 612,807,751 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 2,330,067 ครั้ง
มาพบกับคลิปสนุกๆ บอกเล่าเรื่องราวของตำนาน เรื่องเล่า ที่เล่าสืบต่อกันมาแต่โบราณ ผ่านการ์ตูนซิมส์แสนสนุก เรียบเรียงโดยพี่ใหม่ ^^
ตัวอย่าง VDO ของช่อง World of Legend โลกแห่งตํานาน