ช่อง
YUMAINING channel
ผู้ติดตาม
402,000 คน
จำนวนวีดีโอ
157 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
20,122,118 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
128,166 ครั้ง
ช่อง : YUMAINING channel
ผู้ติดตาม : 402,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 157 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 20,122,118 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 128,166 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง YUMAINING channel