ช่อง
YUMAINING channel
ผู้ติดตาม
400,000 คน
จำนวนวีดีโอ
163 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
20,348,430 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
124,837 ครั้ง
ช่อง : YUMAINING channel
ผู้ติดตาม : 400,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 163 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 20,348,430 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 124,837 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง YUMAINING channel