ช่อง
ปู่จ๋าน ลองไมค์
ผู้ติดตาม
2,460,000 คน
จำนวนวีดีโอ
99 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
652,022,294 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
6,586,084 ครั้ง
ช่อง : ปู่จ๋าน ลองไมค์
ผู้ติดตาม : 2,460,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 99 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 652,022,294 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 6,586,084 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ปู่จ๋าน ลองไมค์
จบ
298 days ago