ช่อง
ปู่จ๋าน ลองไมค์
ผู้ติดตาม
2,320,000 คน
จำนวนวีดีโอ
91 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
611,614,270 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
6,721,036 ครั้ง
ช่อง : ปู่จ๋าน ลองไมค์
ผู้ติดตาม : 2,320,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 91 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 611,614,270 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 6,721,036 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ปู่จ๋าน ลองไมค์
จบ
163 days ago