ช่อง
ปู่จ๋าน ลองไมค์
ผู้ติดตาม
2,680,000 คน
จำนวนวีดีโอ
114 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
723,080,186 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
6,342,809 ครั้ง
ช่อง : ปู่จ๋าน ลองไมค์
ผู้ติดตาม : 2,680,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 114 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 723,080,186 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 6,342,809 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ปู่จ๋าน ลองไมค์
จบ
574 days ago