ช่อง
ปู่จ๋าน ลองไมค์
ผู้ติดตาม
2,940,000 คน
จำนวนวีดีโอ
143 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
858,923,015 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
6,006,455 ครั้ง
ช่อง : ปู่จ๋าน ลองไมค์
ผู้ติดตาม : 2,940,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 143 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 858,923,015 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 6,006,455 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ปู่จ๋าน ลองไมค์
ลองไลฟ์
10 days ago
บ.บ.จ
427 days ago
ลอง
524 days ago
จบ
1125 days ago