ช่อง
ปู่จ๋าน ลองไมค์
ผู้ติดตาม
2,990,000 คน
จำนวนวีดีโอ
160 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
888,257,417 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
5,551,609 ครั้ง
ช่อง : ปู่จ๋าน ลองไมค์
ผู้ติดตาม : 2,990,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 160 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 888,257,417 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 5,551,609 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง ปู่จ๋าน ลองไมค์
ลองไลฟ์
187 days ago
บ.บ.จ
604 days ago
ลอง
701 days ago
จบ
1302 days ago