ช่อง
Whattheduck
ผู้ติดตาม
3,830,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,907 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2,992,620,556 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,569,282 ครั้ง
ช่อง : Whattheduck
ผู้ติดตาม : 3,830,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,907 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 2,992,620,556 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,569,282 ครั้ง
Welcome to What the Duck’s official channel, home of your favorites: Singto Numchok, Musketeers, Pango, and more!
Subscribe to our channel for exclusive videos including official music videos, music video teasers, and fun interviews.
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Whattheduck
Medusa Coming Soon
318 days ago
HENS x _ _ _ _ _ _ _
318 days ago
THE TOYS x SNAP
401 days ago
Valentina Ploy - Live
540 days ago
QLER (LIVE)
645 days ago
THE TOYS BLURBLUR
753 days ago
THE TOYS is back
760 days ago
The Forest Exhibition
926 days ago