ช่อง
Whattheduck
ผู้ติดตาม
4,070,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,741 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,488,241,406 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,272,616 ครั้ง
ช่อง : Whattheduck
ผู้ติดตาม : 4,070,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,741 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 3,488,241,406 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,272,616 ครั้ง
Welcome to What the Duck’s official channel, home of your favorites: Singto Numchok, Musketeers, Pango, and more!
Subscribe to our channel for exclusive videos including official music videos, music video teasers, and fun interviews.
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Whattheduck
Medusa Coming Soon
740 days ago
HENS x _ _ _ _ _ _ _
741 days ago
THE TOYS x SNAP
823 days ago
Valentina Ploy - Live
963 days ago
QLER (LIVE)
1068 days ago
SONGS OF HENS (longplay)
1083 days ago
THE TOYS BLURBLUR
1176 days ago
THE TOYS is back
1183 days ago
The Forest Exhibition
1348 days ago