ช่อง
Whattheduck
ผู้ติดตาม
2,880,000 คน
จำนวนวีดีโอ
989 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
1,604,608,008 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,622,455 ครั้ง
ช่อง : Whattheduck
ผู้ติดตาม : 2,880,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 989 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 1,604,608,008 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,622,455 ครั้ง
Welcome to What the Duck’s official channel, home of your favorites: Singto Numchok, Musketeers, Pango, and more!
Subscribe to our channel for exclusive videos including official music videos, music video teasers, and fun interviews.
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Whattheduck