ช่อง
Whattheduck
ผู้ติดตาม
3,340,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,287 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2,274,526,287 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,767,309 ครั้ง
ช่อง : Whattheduck
ผู้ติดตาม : 3,340,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,287 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 2,274,526,287 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,767,309 ครั้ง
Welcome to What the Duck’s official channel, home of your favorites: Singto Numchok, Musketeers, Pango, and more!
Subscribe to our channel for exclusive videos including official music videos, music video teasers, and fun interviews.
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Whattheduck
Valentina Ploy - Live
16 days ago
QLER (LIVE)
121 days ago
THE TOYS BLURBLUR
228 days ago
THE TOYS is back
236 days ago
The Forest Exhibition
401 days ago