ช่อง
Whattheduck
ผู้ติดตาม
3,970,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,442 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,279,702,805 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,343,040 ครั้ง
ช่อง : Whattheduck
ผู้ติดตาม : 3,970,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,442 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 3,279,702,805 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,343,040 ครั้ง
Welcome to What the Duck’s official channel, home of your favorites: Singto Numchok, Musketeers, Pango, and more!
Subscribe to our channel for exclusive videos including official music videos, music video teasers, and fun interviews.
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Whattheduck
Medusa Coming Soon
570 days ago
HENS x _ _ _ _ _ _ _
571 days ago
THE TOYS x SNAP
653 days ago
Valentina Ploy - Live
793 days ago
QLER (LIVE)
898 days ago
THE TOYS BLURBLUR
1006 days ago
THE TOYS is back
1013 days ago
The Forest Exhibition
1178 days ago