ช่อง
Whattheduck
ผู้ติดตาม
3,870,000 คน
จำนวนวีดีโอ
2,017 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
3,090,041,404 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,531,999 ครั้ง
ช่อง : Whattheduck
ผู้ติดตาม : 3,870,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 2,017 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 3,090,041,404 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,531,999 ครั้ง
Welcome to What the Duck’s official channel, home of your favorites: Singto Numchok, Musketeers, Pango, and more!
Subscribe to our channel for exclusive videos including official music videos, music video teasers, and fun interviews.
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Whattheduck
Medusa Coming Soon
387 days ago
HENS x _ _ _ _ _ _ _
388 days ago
THE TOYS x SNAP
470 days ago
Valentina Ploy - Live
610 days ago
QLER (LIVE)
715 days ago
THE TOYS BLURBLUR
823 days ago
THE TOYS is back
830 days ago
The Forest Exhibition
995 days ago