ช่อง
Whattheduck
ผู้ติดตาม
3,580,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,540 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2,652,098,050 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,722,142 ครั้ง
ช่อง : Whattheduck
ผู้ติดตาม : 3,580,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,540 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 2,652,098,050 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,722,142 ครั้ง
Welcome to What the Duck’s official channel, home of your favorites: Singto Numchok, Musketeers, Pango, and more!
Subscribe to our channel for exclusive videos including official music videos, music video teasers, and fun interviews.
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Whattheduck
Medusa Coming Soon
100 days ago
HENS x _ _ _ _ _ _ _
100 days ago
THE TOYS x SNAP
183 days ago
Valentina Ploy - Live
322 days ago
QLER (LIVE)
427 days ago
THE TOYS BLURBLUR
535 days ago
THE TOYS is back
542 days ago
The Forest Exhibition
708 days ago