ช่อง
Mark Wiens
ผู้ติดตาม
10,400,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,388 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
2,602,350,983 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
1,874,893 ครั้ง
ช่อง : Mark Wiens
ผู้ติดตาม : 10,400,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,388 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 2,602,350,983 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 1,874,893 ครั้ง
Food is the reason you should travel, and on my channel you'll watch videos that feature incredibly delicious food and travel tips.

Hey, I'm Mark Wiens!

After graduating from university, I decided to travel for food. Eventually I ended up in Thailand, where I met my wife. My wife and I are now based in Bangkok, Thailand, but we travel frequently to find delicious food.

You'll find street food videos, travel vlogs, and plenty of Thai food videos as that's where I'm based.

I hope you're ready for a delicious food adventure!

Video Posting Schedule:
Sundays & Wednesdays at 8 pm Bangkok time (GMT+7), and some occasional extras. Subscribe now so you don't miss the next video!
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Mark Wiens