ช่อง
Nisamanee.Nutt
ผู้ติดตาม
1,720,000 คน
จำนวนวีดีโอ
936 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
403,243,544 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
430,816 ครั้ง
ช่อง : Nisamanee.Nutt
ผู้ติดตาม : 1,720,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 936 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 403,243,544 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 430,816 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Nisamanee.Nutt