ช่อง
Nisamanee.Nutt
ผู้ติดตาม
1,480,000 คน
จำนวนวีดีโอ
746 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
310,467,271 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
416,176 ครั้ง
ช่อง : Nisamanee.Nutt
ผู้ติดตาม : 1,480,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 746 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 310,467,271 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 416,176 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Nisamanee.Nutt