ช่อง
Nisamanee.Nutt
ผู้ติดตาม
1,960,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,281 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
518,296,363 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
404,603 ครั้ง
ช่อง : Nisamanee.Nutt
ผู้ติดตาม : 1,960,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,281 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 518,296,363 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 404,603 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Nisamanee.Nutt