ช่อง
Nisamanee.Nutt
ผู้ติดตาม
1,680,000 คน
จำนวนวีดีโอ
903 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
386,356,441 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
427,859 ครั้ง
ช่อง : Nisamanee.Nutt
ผู้ติดตาม : 1,680,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 903 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 386,356,441 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 427,859 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Nisamanee.Nutt