ช่อง
Nisamanee.Nutt
ผู้ติดตาม
1,900,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,157 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
488,124,848 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
421,888 ครั้ง
ช่อง : Nisamanee.Nutt
ผู้ติดตาม : 1,900,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,157 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 488,124,848 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 421,888 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Nisamanee.Nutt