ช่อง
EYETA
ผู้ติดตาม
1,430,000 คน
จำนวนวีดีโอ
1,898 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
228,830,916 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
120,564 ครั้ง
ช่อง : EYETA
ผู้ติดตาม : 1,430,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 1,898 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 228,830,916 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 120,564 ครั้ง
Hi girls :)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง EYETA
Ayothaya Makeup ????
13 days ago
YRSLF - EYETA
829 days ago