ช่อง
nutties11311
ผู้ติดตาม
1,360,000 คน
จำนวนวีดีโอ
787 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
157,724,501 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
200,412 ครั้ง
ช่อง : nutties11311
ผู้ติดตาม : 1,360,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 787 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 157,724,501 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 200,412 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง nutties11311