ช่อง
nutties11311
ผู้ติดตาม
1,320,000 คน
จำนวนวีดีโอ
685 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
146,302,277 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
213,580 ครั้ง
ช่อง : nutties11311
ผู้ติดตาม : 1,320,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 685 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 146,302,277 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 213,580 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง nutties11311