ช่อง
nutties11311
ผู้ติดตาม
1,400,000 คน
จำนวนวีดีโอ
906 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
169,321,128 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
186,889 ครั้ง
ช่อง : nutties11311
ผู้ติดตาม : 1,400,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 906 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 169,321,128 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 186,889 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง nutties11311
ความฝัน...
1276 days ago