ช่อง
nutties11311
ผู้ติดตาม
1,390,000 คน
จำนวนวีดีโอ
884 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
167,411,664 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
189,380 ครั้ง
ช่อง : nutties11311
ผู้ติดตาม : 1,390,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 884 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 167,411,664 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 189,380 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง nutties11311