ช่อง
Startyourway Official
ผู้ติดตาม
1,150,000 คน
จำนวนวีดีโอ
773 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
111,010,450 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
143,610 ครั้ง
ช่อง : Startyourway Official
ผู้ติดตาม : 1,150,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 773 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 111,010,450 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 143,610 ครั้ง
เพราะการเรียนรู้เรื่อง "นายตัวเอง" ไม่มีสอนในระบบการศึกษาไทย ผมจึงขอทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้นั้นให้ประเทศไทยเอง

ติดต่องาน
http://m.me/Startyourwaybyvit
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Startyourway Official