ช่อง
Startyourway Official
ผู้ติดตาม
1,050,000 คน
จำนวนวีดีโอ
552 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
96,354,914 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
174,556 ครั้ง
ช่อง : Startyourway Official
ผู้ติดตาม : 1,050,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 552 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 96,354,914 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 174,556 ครั้ง
เพราะการเรียนรู้เรื่อง "นายตัวเอง" ไม่มีสอนในระบบการศึกษาไทย ผมจึงขอทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้นั้นให้ประเทศไทยเอง

ติดต่องาน
http://m.me/Startyourwaybyvit
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Startyourway Official