ช่อง
PredeeDrum
ผู้ติดตาม
310,000 คน
จำนวนวีดีโอ
320 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
79,599,185 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
248,747 ครั้ง
ช่อง : PredeeDrum
ผู้ติดตาม : 310,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 320 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 79,599,185 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 248,747 ครั้ง
Welcome to my channel!! My name is Oat. I'm from Thailand and I like to play drums.

By the way, I am not professional drummer. My drumming skill is fair. I usually do pop-song covers.

If you guys want me to do some specific cover, just let me know. I will try my best.

Enjoy :)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง PredeeDrum