ช่อง
PredeeDrum
ผู้ติดตาม
312,000 คน
จำนวนวีดีโอ
410 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
83,660,866 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
204,051 ครั้ง
ช่อง : PredeeDrum
ผู้ติดตาม : 312,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 410 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 83,660,866 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 204,051 ครั้ง
Welcome to my channel!! My name is Oat. I'm from Thailand and I like to play drums.

By the way, I am not professional drummer. My drumming skill is fair. I usually do pop-song covers.

If you guys want me to do some specific cover, just let me know. I will try my best.

Enjoy :)
ตัวอย่าง VDO ของช่อง PredeeDrum