ช่อง
Kanomroo
ผู้ติดตาม
1,040,000 คน
จำนวนวีดีโอ
296 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
166,807,572 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
563,539 ครั้ง
ช่อง : Kanomroo
ผู้ติดตาม : 1,040,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 296 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 166,807,572 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 563,539 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Kanomroo