ช่อง
Kanomroo
ผู้ติดตาม
1,070,000 คน
จำนวนวีดีโอ
342 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
178,359,933 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
521,520 ครั้ง
ช่อง : Kanomroo
ผู้ติดตาม : 1,070,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 342 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 178,359,933 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 521,520 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Kanomroo