ช่อง
Kanomroo
ผู้ติดตาม
1,060,000 คน
จำนวนวีดีโอ
335 วีดีโอ
ผู้เข้าชมทั้งหมด
176,060,806 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ
525,555 ครั้ง
ช่อง : Kanomroo
ผู้ติดตาม : 1,060,000 คน
จำนวนวีดีโอ : 335 วีดีโอ
เข้าชมทั้งหมด : 176,060,806 ครั้ง
การดูโดยเฉลี่ยต่อ 1 วีดีโอ : 525,555 ครั้ง
ตัวอย่าง VDO ของช่อง Kanomroo